Mölndals Kammarkör - en scenisk kör

Körkonserter kan vara fasligt tråkiga att bevista.
Vi vill påstå att de inte behöver vara det.
Vi vill påstå att vår kör – likt fina lägenheter – bör ses.
Och förstås – lyssnas på.

 


VI ÄR MÖLNDALS KAMMARKÖR
Och startades 1990 av sångarna i den dåvarande Mölndals Musikskolas Kammarkör tillsammans med körledaren Jan-Ivar Blixt. Sedan januari 2011 leds kören av Fredrik Berglund  som är utbildad musik- och körpedagog vid Musikhögskolorna i Göteborg och Örebro. Vår verksamhet bygger till största delen på projekt där musik av olika genrer och svårighetsgrad ställs samman till en föreställning, ofta med hjälp av en regissör. I vårt fall har vi samarbetat med flera olika krafter under åren där Jan Renell och på senare år Simon Ljungman och Sebastian Ring kan nämnas. Dessa har hjälpt oss skapa nya sceniska helheter som framhäver både musik och uttryck.

VI LÄSER INTE NOTER
I alla fall inte under våra föreställningar, utan vi försöker släppa dem så tidigt som möjligt under en repetitionsperiod. Det ger oss fria händer att tillsammans göra text, musik och uttryck till vårt eget. Den energi vi förmedlar får vi dels genom varandra, men också mycket genom mötet med er som sitter i publiken.

VI REPETERAR I STENSJÖKYRKAN PÅ MÅNDAGAR KL.18-21!