Juryn bestående av Gunnar Eriksson,  Marit Zetterström och Simon Ljungman. IMG_1972 IMG_1974 IMG_1976 IMG_1978 IMG_1979 IMG_1981 IMG_1982 IMG_1985 IMG_1986