Vår Kväll - Stensjökyrkan 27 april

Göteborgs Kulturkalas - Körtävling 15 augusti 2013

Juryn bestående av Gunnar Eriksson,  Marit Zetterström och Simon Ljungman.

Konsert i Stensjökyrkan -  Maj 2013